Uvjeti korištenja

Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja web stranice Oglasi.HR. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem ovim stranicama upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.

U svrhu korištenja usluga Oglasi.HR, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Oglasi.HR se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.

Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka.

Oglasi.HR vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti koji detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.
Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Oglasi.HR ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke.


Oglasi.HR je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad ove web stranice.
Oglasi.HR zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i vlasnika portala Oglasi.HR podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Puli.

Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Oglasi.HR ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Oglasi.HR od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi vlasniku portala Oglasi.HR svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni drugim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i prodavača tj. oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između njih. Oglasi.HR nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

Oglasi.HR ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja web stranice Oglasi.HR.
Oglasi.HR sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Oglasi.HR ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Oglasi.HR administracija će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

Web stranica Oglasi.HR je namijenjena javnom objavljivanju oglasa i s time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa. Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na Oglasi.HR objave i osobni podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.

Oglasi.HR zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima. Oglasi.HR ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave.

Oglasi.HR kao ni vlasnik web stranice nije ni prodavatelj prikazane robe i usluga ni predstavnik ili pomoćnik prodavača. Korisnik i Oglasi.HR stoga ne ulaze ni u kakve vrste ugovornih odnosa za prikazanu robu i usluge.
Oglasi.HR ne preuzima jamstvo za potpunost, aktualnost, točnost i kvalitetu robe i usluga koje su prikazane na web stranici. Posebice se ne preuzima jamstvo za to da se roba i usluge prikazane na web stranici Oglasi.HR mogu zaista i nabaviti po navedenim uvjetima kod dotičnog prodavača. Dužnost je samog korisnika da se prije eventualnog sklapanja ugovora s dotičnim prodavačem informira o svim potrebnim uvjetima. Eventualni ugovor sklapa se isključivo između korisnika i prodavača.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 1. siječnja 2018. godine.