Politika privatnosti

Oglasi.HR u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama .
Vlasnik portala je u potpunosti predan osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove politike. Svako kršenje ove politike može rezultirati disciplinskim mjerama ili poslovnim sankcijama.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO
Tijekom različitih oblika interakcije sa Oglasi.HR (korištenje Internet stranice, slanje upita/zahtjeva e-mailom, poštom) prikupljaju se osobni podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:
Ime, prezime
Adresa stanovanja
Kontakt podaci
OIB (zahtjevano Zakonom)

KORIŠTENJE PODATAKA
Oglasi.HR koristi osobne podatke za sljedeće svrhe:
- Pružanje usluga korisnicima web stranice Oglasi.HR sukladno Uvjetima korištenja
- Marketinške i prodajne aktivnosti – Oglasi.HR osobne podatke može upotrijebiti s ciljem obavještavanja o novim pogodnostima, popustima ili sličnim aktivnostima
- Zakonske obveze izvještavanja i obrade podataka

PRIKUPLJANJE PODATAKA
Osobni podaci se prikupljaju na jedan od sljedećih načina:
- Izravno od pojedinca – kada osoba kreira korisnički račun na Internet stranici Oglasi.HR
- Neizravno – podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju Oglasi.HR (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija

KOLAČIĆI
Kolačići (engl. cookies) omogućavaju Oglasi.HR prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranici (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.
Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internet stranice (npr. ne morate svaki put iznova unositi podatke za registraciju). Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja Oglasi.HR.
Oglasi.HR zadržava pravo korištenja kolačića na Internet stranici no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića aktivacijom opcije „Ne“ u obavijesti.
 
DIGITALNI MARKETING
Oglasi.HR šalje promotivne materijale putem digitalnih komunikacijskih kanala koji su dali privolu za takav oblik komunikacije. Korisnici web stranice Oglasi.HR imaju u svakom trenutku pravo onemogućiti uslugu primanja promotivnih materijala, a Oglasi.HR će omogućiti alate kako bi se pravo za brisanje iz baze podataka za slanje obavijesti provelo.
Korisnik će biti obaviješten u trenutku prvog kontakta ili u bilo kojoj fazi vršenja usluge o korištenju njegovih podataka u svrhe digitalnog marketinga.

ZAHTJEVI ISPITANIKA
Oglasi.HR osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na:
Pristup informacijama;
Prigovor na obradu;
Ograničenje obrade;
Prijenos podataka;
Ispravljanje podataka;
Brisanje podataka.

Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim putem. Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, Oglasi.HR će razmotriti svaki takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Oglasi.HR zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima kada su zahtjevi nerazumni.
Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:
-Svrsi obrade osobnih podataka;
-Izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika;
-Kategoriji osobnih podataka;
-Primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja;
-Predviđenom razdoblje pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane;
-Upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje;

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka moraju biti upućeni vlasniku portala Oglasi.HR, koji će evidentirati svaki zahtjev po primitku. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika. Ako se ne može u potpunosti odgovoriti na zahtjev korisnika u roku od 30 dana, dostavlja se obavijest o:
-Potvrdi primitku zahtjeva
-Svim informacijama koje su prikupljene
-Pojedinosti o bilo kojoj traženoj informaciji ili izmjenama koje neće biti dostavljene korisniku, razlogu za odbijanje te o svim mogućim postupcima za žalbu na odluku.
-Procijenjeni datum do kojeg će biti dostavljeni preostali odgovori.
-Procjena troškova koje mora platiti korisnik (ako je zahtjev prekomjeran).
-Ime i kontaktne informacije [pojedinca/ Društva] koje bi Ispitanik trebao kontaktirati za daljnje informacije.

ZADRŽAVANJE PODATAKA
Oglasi.HR neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni ili za koje je definiran zakonski ili ugovorni rok, pri čemu se uzimaju u obzir zakonske i ugovorne obveze, kako minimalne tako i maksimalne.
Kad razdoblje zadržavanja istekne, organizacija će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

ZAŠTITA PODATAKA
Oglasi.HR provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem).

Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:
-Spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci.
-Spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja.
-Osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja.
-Osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani ili uklonjeni osobni podaci iz sustava obrade podataka.
-Osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati ​​samo u skladu s uputama voditelja obrade.
-Osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka.
-Osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno.
-Osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.

ZAHTJEVI OD STRANE PRAVOSUDNIH TIJELA
U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:
-Sprječavanje ili otkrivanje zločina.
-Uhićenje ili progon prekršitelja.
-Procjena ili naplata poreza ili pristojbi.
-Po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.

PRITUŽBE
U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila vezanih za zaštitu osobnih podataka, molimo da nam se javite na adresa/način komunikacije. U slučaju pritužbe, istražit ćemo cijelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje osobnih podataka sukladno ovim pravilima te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem mogućem roku.

KONTAKT
Kontakt podaci:

Adriatic grupa d.o.o.
Palisina 94
HR-52100 Pula
Email: [email protected]

Datum zadnje izmjene: 02.01.2018.